BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Raport na temat nowego schroniska (2008-12-12)


  • Po wystosowaniu pism do zarządów wszystkich dzielnic Warszawy i części okolicznych powiatów dostaliśmy 3 pozytywne odpowiedzi, z których najkorzystniejsza dla naszej inwestycji jest propozycja Dzielnicy Bielany. W Warszawie, podobnie jak w większości polskich miast wojewódzkich, brak jest „miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Wobec tego, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (z 21.08.1997, z późniejszymi zmianami – Art.4), sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla naszej inwestycji zostaną ustalone w drodze administracyjnej decyzji o warunkach zabudowy. Większość miejskich gruntów, także w Dzielnicy Bielany, jest albo własnością Skarbu Państwa, albo m. st. Warszawy,  albo własnością prywatną. Działka zaproponowana wstępnie przez Bielany należy do m. st. Warszawy, co oznacza, że decyzję w jej sprawie podejmie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wierzymy, że będzie ona dla Azylu pozytywna.
  •  W listopadzie 2008  nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękujemy p. Mateuszowi Bednarzowi, Przewodniczącemu Samorządu Studentów Wydziału Architektury PW, który skutecznie pomógł nam w poszukiwaniu studentów kochających zwierzęta i chętnych do współpracy z Azylem. W ten sposób powstał  Zespół opracowujący wstępną koncepcję architektoniczną schroniska.

        W skład Zespołu wchodzą :

        pani Karolina Tesarska /szef  Zespołu/

        pani Marzena Prachnio

        pan Piotr Sikorski

        pan Piotr Fabrikiewicz,


  • Zgłosił się do nas także pan Piotr Leśniak, obecnie student ostatniego roku magisterskich studiów architektonicznych w Edynburgu, który podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z projektowania schroniska dla zwierząt w Szkocji. Bardzo dziękujemy!

  • Kolejne etapy koncepcji projektu są wykonywane przez Zespół sukcesywnie, zaś praca studentów ma charakter charytatywny.
  • Obecnie jesteśmy w trakcie ustalania autora projektu architektoniczno-budowlanego; chętne do współpracy z nami w tym zakresie Zespoły Architektoniczne – serdecznie zapraszamy;

 

  • O dalszych postępach prac związanych z budową nowego Azylu będziemy Państwa na bieżąco informować w dziale: „NOWE SCHRONISKO”.
        Osobą do kontaktów we wszystkich sprawach dotyczących nowego schroniska jest p. Grażyna Kacprzak, tel. 509-833-048.

Zobacz również: Nowe Schronisko


Inne aktualności: