Adoptowany

Kazan

Pies

Wzrost: Wysoki

Wiek: ok. 18 lat

Wygląd: podobny do bernardyna

Zachowanie: spokojny, łagodny

Pochodzenie: błąkał po ulicach koło petli autobusowej w Falenicy

brak notatek