Dom Psa i Kota

Projekt DOM PSA i KOTA jest projektem społecznym. Chcemy zbudować DOM, w którym znajdą szczęście ludzie i zwierzęta DOM który łączy w przyjaźni, współpracy i zrozumieniu. Mamy wiele pomysłów na zapewnienie jego finansowania. Uruchomimy hotel dla zwierząt, które znajdą dla siebie przytulne miejsce na czas letnich wyjazdów i weekendowych wycieczek swoich właścicieli. Otworzymy nowoczesną lecznicę i pogotowie dla zwierząt czynne przez 24 godz., 7 dni w tygodniu.DOM będzie znakomitym miejscem integrującym dla zielonych szkół. Tutaj ekipy zajmujące się szkoleniami i tresurą zwierząt znajdą znakomite warunki do pracy. DOM pełnić będzie także rolę ośrodka konsolidującego współpracę z dziećmi i młodzieżą. NASZ PROJEKT JEST ABSOLUTNYM NOVUM W POLSCE. Nie chcemy budować kolejnego schroniska! Chcemy wdrożyć nowe standardy, dać przykład dla innych ośrodków w Polsce. Będziemy do Państwa dyspozycji. Chcemy uczyć, bawić i wychowywać w przyjaźni i współpracy.

Strategiczne Korzyści dla Dzielnicy Bielany

 1. Umiejscowienie na terenie Dzielnicy Bielany pierwszego w Polsce ośrodka społecznej integracji ludzi ze zwierzętami pod nazwą DOM PSA I KOTA.
 2. Prestiż dla Dzielnicy Bielany, a jednocześnie jej bezpłatna promocja.
 3. Zwiększenie społecznej świadomości mieszkańców dotyczącej zmiany postaw wobec zwierząt domowych.
 4. Edukacja dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bielany.
 5. Systematycznie zmniejszająca się ilość bezdomnych zwierząt w Dzielnicy Bielany.
 6. Zwiększenie sanitarnego bezpieczeństwa poprzez spadek ilości zwierząt bezpańskich rozmnażających się poza kontrolą.

Wpływ inwestycji na mieszkańców dzielnicy

 1. Aktywizacja społeczeństwa – akcje edukacyjne z udziałem społecznych partnerów dzielnicy: szkół, ośrodków kultury czy Urzędu Dzielnicy.
 2. Edukacja ekologiczna mieszkańców dzielnicy.
 3. Tworzenie postaw odpowiedzialnych społecznie poprzez angażowanie mieszkańców dzielnicy w akcje charytatywne i pomocowe.

Źródła finansowania

 1. 1 % podatku.
 2. Darowizny od osób fizycznych.
 3. Darowizny od osób prawnych.
 4. Sponsoring.
 5. Zbiórki publiczne:
  • koncerty charytatywne;
  • sms
  • sprzedaż cegiełek;
  • kiermasze;
  • itp.
 1. Współpraca finansowa i rzeczowa z międzynarodowymi organizacjami prozwierzęcymi.