Sprawozdania

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne


2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne


2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne


2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne


2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne


2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne


2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
Bilans za 2016 rok
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy za 2016 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok


2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rokBilans za 2015 rok
Rachunek zysków i strat za 2015 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok


2014

Bilans uproszczony za 2014 rok
Rachunek wyników za 2014 rok
Informacja dodatkowa za 2014 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok


2013

Bilans uproszczony za 2013 rok
Rachunek wyników za 2013 rok
Informacja dodatkowa za 2013 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok


2012

Pełny tekst sprawozdania za 2012 rok
Bilans za 2012 rok
Rachunek wyników za 2012 rok
Informacja dodatkowa za 2012 rok

Miesiąc Wpływy z darowizn
(osoby fizyczne)
Wpływy z darowizn
(osoby prawne)
Wpływy z 1% podatku
styczeń 47 218,53 240,00 263,20
luty 18 419,60 2 000,00 280,50
marzec 19 980,28 1 961,00 0,00
kwiecień 18 411,04 3 182,57 61,20
maj 18 591,41 1 410,03 15 201,72
czerwiec 16 008,20 3 581,60 87 103,95
lipiec
sierpień
wrzesień
październik  –  –
listopad
grudzień
Razem 138 629,06 12 375,20  102 910,57

2011

Pełny tekst sprawozdania za 2011 rok: [ PDF 195 kB ]
Bilans za 2011 rok: [ PDF 764 kB ]
Rachunek wyników za 2011 rok: [ PDF 694 kB ]
Informacja dodatkowa za 2011 rok: [ PDF 402 kB ]

Miesiąc Wpływy z darowizn Wpływy z 1% podatku
styczeń 35 218,09 1 291,30
luty 25 678,34 1 986,51
marzec 31 609,12 429,40
kwiecień 23 946,03 2 354,45
maj 21 885,83 8 971,93
czerwiec 30 625,25 43 058,20
lipiec 27 278,24 701 740,69
sierpień 25 836,16 14 462,80
wrzesień 24 225,12 4 021,60
październik  –  –
listopad 32 845,08 1 307,80
grudzień 69 876,31 3 293,50
Razem 246 302,18 778 316,88

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 45 200 – leczenie i karma


2010

Pełny tekst sprawozdania za 2010 rok: [ PDF 4,52 MB ]

Miesiąc Wpływy z darowizn Wpływy z 1% podatku
styczeń 38 701,53
luty 18 312,57 114,40
marzec 28 198,37 189,50
kwiecień 25 817,04 3 589,81
maj 17 550,47 7 136,04
czerwiec 48 843,21 2 090,80
lipiec 15 955,19 257 799,79
sierpień 19 590,30 525 474,59
wrzesień 22 235,63 8 249,90
październik 43 921,94 4 542,20
listopad 20 066,56 2 633,50
grudzień 52 368,03 2 467,40
Razem 351 560,84 814 287,93

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 26 510 – leczenie i karma


2009

Tekst sprawozdania za 2009 rok: [ PDF 125 kB ]
Bilans za 2009 rok: [ PDF 570 kB ]
Rachunek wyników za 2009 rok: [ PDF 580 kB ]
Informacja dodatkowa za 2009 rok: [ PDF 320 kB ]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w formie zbiórki publicznej [ zobacz ]
Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. kontrola 03.09.2009 [ zobacz ]

Miesiąc Wpływy z darowizn Wpływy z 1% podatku
styczeń 20 794,03 93,70
luty 12 428,55 311,20
marzec 33 791,22 2 002,38
kwiecień 39 307,39 4 566,34
maj 24 168,20 8 363,45
czerwiec 27 182,19 1 729,60
lipiec 267 168,78 267 018,77
sierpień 617 023,36 632 357,24
wrzesień 27 095,57 8 072,10
październik 15 904,25 989,90
listopad 29 726,04 339,00
grudzień 38 867,54 4 064,60
Razem 1 153 457,12 929 908,28

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 35 770 i 15 330 – leczenie i karma, 12 132 – edukacja


2008

Pełny tekst sprawozdania za 2008 rok: [ PDF 4,52 MB ]

Miesiąc Wpływy z darowizn Wpływy z 1% podatku
styczeń 19 461,00 nd.
luty 10 534,60 nd.
marzec 14 432,61 nd.
kwiecień 17 296,60 nd.
maj 12 522,27 nd.
czerwiec 9 611,79 nd.
lipiec 9 486,88 nd.
sierpień 11 035,96 nd.
wrzesień 15 015,15 nd.
październik 13 784,95 nd.
listopad 13 904,84 nd.
grudzień 31 774,77 nd.
Razem 178 861,42 nd.


2007

Pełny tekst sprawozdania za 2007 rok: [ PDF 416 KB ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]

Miesiąc Wpływy z darowizn Wpływy z 1% podatku
styczeń 28 595,00 nd.
luty 48 660,00 nd.
marzec 98 007,00 nd.
kwiecień 552 616,00 nd.
maj 72 719,00 nd.
czerwiec 9 642,00 nd.
lipiec 30 954,00 nd.
sierpień 46 458,00 nd.
wrzesień 19 230,00 nd.
październik 73 743,00 nd.
listopad 18 630,00 nd.
grudzień 39 091,00 nd.
Razem 1 038 345,00 nd.


2006

Pełny tekst sprawozdania za 2006 rok: [ PDF 416 KB ]
Brief sprawozdania [ zobacz ]

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 50 000


2005

Brief sprawozdania [ zobacz ]

2005 Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 40 452

Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. 14.06.2005 [ zobacz ]


2004

Brief sprawozdania [ zobacz ]

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 60 000

Protokoły Inspekcji Wet. z kontroli Azylu z dn. 26.03.2004 [ zobacz ]


2003

Brief sprawozdania [ zobacz ]

Dotacje z Urzędu Miasta Warszawy: 40 000


2002

Brief sprawozdania [ zobacz ]